NO. ARTIKEL: BIL. 5/2024 | KELUARGA BERINTEGRITI KELUARGA DISEGANI

i.         Konsep sebuah keluarga :

 • Mempunyai berintegriti yang mempunyai peranan yang harus dilaksanakan mengikut peranan ayah , ibu mahupun anak
 • Integriti keluarga bermaksud  pembinaan sebuah keluarga bahagia , utuh dan penyayang berlandaskan nilai-nilai murni 

ii.        Ciri-ciri Intergriti Keluarga :

 • Hubungan erat
 • Penyayang
 • Amanah
 • Bertanggungjawab
 • Kuat pegangan agama
 • Saling menghormati

iii.       Contoh Integriti Keluarga:

 • Menjadikan pegangan agama sebagai asas yang kukuh dalam pembinaan keluarga
 • Menjaga kerahsiaan keluarga
 • Melaksanakan tugas dan tanggung jawab suami, isteri dan anak-anak
 • Memupuk perasaan kasih sayang dan hubungan baik dalam keluarga
 • Mendidik untuk anak-anak menyayangi dan menghormati orang tua
 • Menghentikan pertelingkahan antara anggota keluarga secara adil

iv.       Cara Memupuk Integriti Keluarga :

 • Memberikan penghargaan kepada anggota keluarga secara adil
 • Memberikan layanan yang adil terhadap anggota keluarga
 • Menyayangi dan menghormati anggota keluarga
 • Menguasai dan mempunyai kemahiran keibubapaan yang baik

v.        Implikasi Perbuatan Tidak Berintegriti Terhadap Anggota Keluarga :

 • Kerosakan akhlak dalam kalangan anggota keluarga
 • Meruntuhkan institusi kekeluargaan
 • Rumah tangga porak peranda
 • Ahli keluarga terlibat dalam gejala sosial
 • Diskriminasi dalam keluarga

vi.       Amalan Integriti Dalam Keluarga:

 • Saling menyayangi sesama anggota keluarga
 • Mendidik anggota keluarga dengan ajaran agama dan kepercayaan
 • Menunjukan perlakuan mulia supaya menjadi contoh kepada anggota keluarga
 • Memastikan penglibatan warga tua dalam keluarga dalam setiap aktiviti keluarga
Scroll to Top