DASAR & OBJEKTIF EKSA

DASAR

Amalan EKSA menjadipemangkin kepada peningkatan kualiti kerja, perkhidmatan dan produktiviti melalui persekitaran kerja yang mesra, bersih, sihat, kondusif dan selamat

OBJEKTIF

  • Mewujudkan persekitaran kerja yang selamat, bersih, kemas dan ceria
  • Membantu meningkatkan disiplin diri, kreativiti dan semangat kerja berpasukan di kalangan warga PKPS
  • Membantu meningkatkan tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang ditawarkan
  • Meningkatkan budaya penjimatan dan “Go Green”
Scroll to Top