MISI DAN VISI

VISI

Menjadi Organisasi Korporat Yang Kukuh Dalam Melestarikan “Sustainable” Pemodenan Pertanian Negeri Selangor

MISI

> Melaksanakan Projek-Projek Pertanian Komersil Ke Arah Pemodenan Pertanian
>Mengamalkan Tadbir Urus Korporat Yang Berintegriti
>Membentuk Modal Insan Yang Komited
>Menyokong Program Tanggungjawab Sosial Korporat Negeri Selangor
>Melaksanakan Projek Hiliran Produk Pertanian Yang Bermutu Tinggi

Scroll to Top