VISI, MISI & OBJEKTIF UNIT

VISI

Membudayakan Nilai-Nilai Integriti Di Kalangan Warga Kumpulan PKPS

MISI

Unit Integriti sebagai “Focal Point” Dalam Mengurus kan Isu-Isu Integriti di PKPS


OBJEKTIF

Menyepadukan semua pengurusan hal-hal berkaitan dengan integriti di bawah sebuah unit yang khusus bertujuan ianya dapat dilaksanakan dengan secara yang lebih fokus dan terancang supaya elemen penginstitusian integriti, pencegahan, pematuhan dan pengesanan salah laku dapat dikuatkuasakan secara efisyen dan mencapai keberhasilan yang optimum.

Scroll to Top