Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerja (JKKP)

borang_usul_scr
Muat Turun Borang Usul JKKP
borang_lap_kemalangan_scr
Muat Turun Borang Kemalangan/Kejadian Berbahaya
Carta_Aliran_Pengurusan_Aduan_Kemalangan
Klik untuk Zoom Carta Aliran Aduan Kemalangan Wisma PKPS
Scroll to Top