TTPKPS’20|JANUARY– VISIT FROM SUK SELANGOR

TTPKPS’20|JANUARY– VISIT FROM SUK SELANGOR

January 22, 2020 Off By Norsila

22 JANUARY 2020 – A friendly visit from Puan Siti Hajar and the team (Unit Pentadbiran, Bahagian Khidmat Pengurusan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor)