MISI DAN VISI


VISI


Menjadi Organisasi Korporat Yang Kukuh Dalam Melestarikan "Sustainable'' Pemodenan Pertanian Negeri Selangor


MISI


> Melaksanakan Projek-Projek Pertanian Komersil Ke Arah Pemodenan Pertanian

>Mengamalkan Tadbir Urus Korporat Yang Berintegriti

>Membentuk Modal Insan Yang Komited

>Menyokong Program Tanggungjawab Sosial Korporat Negeri Selangor

>Melaksanakan Projek Hiliran Produk Pertanian Yang Bermutu Tinggi