MISI DAN VISI


VISI


Memajukan Sektor Pertanian Secara Komersil Bagi Meningkatkan Pembangunan Sosio Ekonomi Negeri Selangor


MISI


Menjadi Sebuah Organisasi Korporat Yang Kukuh,Dinamik,Berintegriti Melalui Pelaksanaan Projek-Projek Komersil Dan Program Merakyatkan Ekonomi Selangor