PENGURUSAN PKPS

PENGURUSAN ATASAN

TUAN HAJI TAMBY OMAR B. MOHAMMED

Pengurus Besar Kumpulan PKPS

tamby_omar@pkps.gov.my
PUAN ROSNANI BT. ABDUL MALEK

Penolong Pengurus Besar Kumpulan

rosnani@pkps.gov.my

PENGURUSAN

ENCIK ABDUL WAHAB B. HAJI ABBAS

Pengurus Kanan Perladangan

PUAN NORASILAH BT. HAJI ATDENAN

Pengurus Operasi

PUAN NORAINI BT. MOHAMAD RAMLAN

Pengurus Kanan Kewangan & Kesetiausahaan

PUAN ZARINAH BT. TASLIM

Pengurus Perundangan

PUAN MAJIDAH BT. MOHD SAID

Pengurus Sumber Manusia & Latihan

PUAN NOOR AZREENA BT. ABDUL AZIZ

Pengurus Pemasaran