JEMAAH AHLI PKPS

PENGERUSI

YAB TUAN HAJI AMIRUDIN BIN SHARI

YAB Dato’ Menteri Besar Selangor

Pejabat Dato’ Menteri Besar Selangor,

Tingkat 21, Bangunan SSAAS,

40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

amirudinshari@selangor.gov.my

TIMBALAN PENGERUSI

YBHG. DATO’ HAJI MOHD AMIN BIN AHMAD AHYA

Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor,

Tingkat 19, Bangunan SSAAS,

40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

mohd_amin@selangor.gov.my

AHLI

YB DATO' NOR AZMIE BIN DIRON

Pegawai Kewangan Negeri Selangor

Pejabat Perbendaharaan Negeri Selangor,

Tingkat 12, Bangunan SSAAS,

40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

norazmie@selangor.gov.my

AHLI

YB TUAN IR. IZHAM BIN HASHIM

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Pemodenan Pertanian dan Industri Asas Tani

Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor,

Tingkat 15, Bangunan SSAAS,

40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

izham@selangor.gov.my

AHLI

YBHG. DATO' HAJI ZUL-KEFLI @ ZULKEFLI BIN KHALID

Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor

Tingkat 4, Pejabat Tanah dan Galian Selangor,

Tingkat Bawah,

Bangunan SSAAS,

40000, Shah Alam, Selangor

zulkefli@selangor.gov.my

AHLI

YBHG. DATO' DR. HAJI MOHD PUAT BIN DAHALAN

Pengarah Perhutanan Negeri Selangor

Jabatan Perhutanan Negeri Selangor,

Tingkat 3, Bangunan SSAAS,

40000 Shah Alam,

Selangor Darul Ehsan

puat@forestry.gov.my

AHLI

YBRS. DR. SHAHRAZAT BINTI HAJI AHMAD

Timbalan Ketua Pengarah ( Pusat Transformasi Penyampaian )

Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri (ICU JPM) 

Aras 3, Blok Timur,

Bangunan Perdana Putra

62502 Putrajaya

shahrazat@icu.gov.my