Artikel 28 – KEPENTINGAN MEMPUNYAI PERANCANGAN TATA KELOLA YANG BAIK: TELADAN DARI KOREA SELATAN

Artikel 28 – KEPENTINGAN MEMPUNYAI PERANCANGAN TATA KELOLA YANG BAIK: TELADAN DARI KOREA SELATAN

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka.” (Al-Quran; Ar-RA’du: 11) Tata kelola (governans) yang baik merupakan satu aspek kritikal bagi kemakmuran dan kemajuan sesebuah negara, yang mana ini memberi kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat. Perancangan governans yang konkrit dapat menatijahkan ketelusan, akauntabiliti, keterangkuman dan keberkesanan; yang […]

Scroll to Top