PENGURUSAN PKPS

PENGURUSAN ATASAN

TUAN HAJI TAMBY OMAR B. MOHAMMED

Pengurus Besar Kumpulan PKPS

tamby_omar@pkps.gov.my
TUAN HAJI MOHAMAD FADZIL B.HITAM

Timbalan Pengurus Besar Kumpulan (Operasi)

mohamad.fadzil@pkps.gov.my

PENGURUSAN

TUAN HAJI AHMAD SERI B. MARJIKU

Pengurus Kanan Pentadbiran

(Komunikasi Korporat & Teknologi Maklumat)

ENCIK ABDUL WAHAB B. HAJI ABBAS

Pengurus Kanan Perladangan

PUAN ROSNANI BT. ABDUL MALEK

Penolong Pengurus Besar Kumpulan

PUAN NORAINI BT. MOHAMAD RAMLAN

Pengurus Kanan Kewangan, Kesetiausahaan & Integriti

PUAN ZARINAH BT. TASLIM

Pengurus Perundangan

PUAN MAJIDAH BT. MOHD SAID

Juruaudit Dalam